Bezig met laden
Onze aandacht

voor kwaliteit

Lees verder

Continu investeren in mensen en middelen

Alle organisaties binnen Alliade beschikken over een ISO-certificaat. Wij vinden dit niet genoeg. Verbeteren van de kwaliteit van zorg is een belangrijk speerpunt. Er is en wordt veel geïnvesteerd in scholing om de kwaliteit van onze professionals te verbeteren, fouten te voorkomen en vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Met goede uitkomsten.

We hebben een aantal instrumenten tot onze beschikking om de kwaliteit verder te verbeteren.

Commissies die ons helpen de zorg te verbeteren

Binnen Alliade zijn er vier commissies actief voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Wij verzamelen informatie

Gegevens op het gebied van incidenten, klachten en de landelijke kwaliteitskaders verzamelen we op dochterniveau. Dit geldt ook voor gegevens op het gebied van cliëntervaringen en medewerkerstevredenheid. Ga naar het kwaliteitsverslag van de betreffende dochterorganisatie om deze gegevens in te zien. 

Meriant delen.