Verslag BIG-commissie 2018

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Binnen Zorggroep Alliade wordt gewerkt met een BIG commissie. Hierin zijn Talant, Meriant, Kennr, afdeling Concerncontrol en de centrale behandeldienst vertegenwoordigd.

In 2018 is de commissie drie keer bijeen geweest in de voltallige samenstelling. Subgroepen rond o.a. het thema BIG (her)registratie en het schetsen van een nieuw werkproces zijn frequenter bijeen geweest. De focus heeft dit jaar gelegen op de inzet van voldoende deskundige medewerkers en aanpassingen in het beleid. Talant is gestart met het aanbieden van een MBO-V opleiding tot verpleegkundige. Deze opleiding wordt gegeven door het Friesland College.

Er is aandacht geweest voor de registratie en herregistratie van BIG geregistreerde medewerkers. De BIG registraties waren onvoldoende op orde en zorgde voor een afwijking op de externe audit. Om deze reden is een nieuwe workflow ontwikkeld door HR-services om bij indiensttreding van nieuwe medewerkers dit goed uit te vragen en vast te leggen. Daarnaast is geconstateerd dat verpleegkundigen die binnen Talant werken als begeleider A of A+ problemen hebben met de herregistratie en daardoor niet meer als verpleegkundige kunnen worden ingezet. Dat is jammer  omdat we onze verpleegkundigen hard nodig hebben. Met HR is afgesproken om opnieuw te kijken naar het functiehuis. Samen met de strategische personeelsplanning zal dit in de eerste helft van 2019 worden uitgevoerd.

Verder is de scholing en toetsing uitgebreid aan bod geweest. Er spelen veel vragen, voornamelijk bij Talant, over het opleiden van medewerkers voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. De Wet BIG geeft de mogelijkheid dat voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door medewerkers zonder een opleiding tot verpleegkundige of verzorgende IG. De wet stelt hier echter wel voorwaarden aan. Welke dit zijn en hoe we dit hebben geregeld binnen Talant wordt in de onderstaande afbeelding weergegeven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In afstemming met Kennr komt er een voorstel waarin de juiste opleidingsroutes worden beschreven voor begeleiders A & B met en zonder opleiding tot verpleegkundige of verzorgende IG.

Alle voorbehouden en risicovolle handelingen worden uitgevoerd volgens protocol. Alliade maakt gebruik van de protocollen van Vilans. Zij ontwikkelen en beheren zorgprotocollen. Alliade heeft voor 2019 opnieuw een contract afgesloten.