Verslag geneesmiddelencommissie 2018

De geneesmiddelencommissie richt zich op de medicatieveiligheid. De geneesmiddelencommissie is in 2018 twee keer bijeen gekomen. In de commissie is in 2018 aandacht geschonken aan:

  • Digitaal aftekenen, eerst voor die locaties die werken met het systeem Medimo. Omdat vanuit Medimo nog een aantal technische zaken geregeld moeten worden, zal de implementatie hiervan starten in 2019.
  • Deskundigheidsbevordering van de aandachtsvelders medicatie en medewerkers. We hebben mede daardoor op het gebied van het verbeteren en borgen van de medicatieveiligheid (het juiste medicijn bij de juiste cliënt, op de juiste tijd, in de juiste dosering, en op de juiste wijze) vooruitgang geboekt. We zien dat aandachtsvelders specialist en vraagbaak zijn binnen hun team op het gebied van medicatieveiligheid. In scholingen is ook aandacht besteed aan de afbouw van psychofarmaca.
  • Samenwerking met Brocacef. Via de Alliade brede en lokale geneesmiddelencommissies worden zaken die spelen met Brocacef besproken.
  • Afbouw psychofarmaca. Samen met Vilans is het project ‘Beter af met minder’ afgerond. De resultaten worden in 2019 gepresenteerd. Daarna wordt gekeken hoe verdere implementatie over de rest van de organisatie gaat plaatsvinden.
  • Medicatieoverdracht tussen de verschillende zorgverleners. Dit is meegenomen in de procesbeschrijving medicatieveiligheid en binnen scholingen aandachtsvelders een punt van aandacht.
  • Tot slot is in 2018 het medicatieproces opnieuw beschreven en via de aandachtsvelders medicatie geïmplementeerd binnen de verschillende dochters. Het resultaat is een vereenvoudigd en uniform medicatieproces voor alle dochters van Alliade.
In 2019 richt de Geneesmiddelencommissie zich (weer) op zaken als:
  • Het vergroten van de deskundigheid van aandachtsvelders en medewerkers.
  • Het digitaal aftekenen van medicatie.
  • Afbouw van psychofarmaca.
  • Medicatieoverdracht tussen verschillende zorgverleners.