Wij toetsen onszelf en elkaar

Het team kwaliteit en interne auditoren voeren o.a. (onaangekondigde) interne audits uit. Aan de hand van de resultaten gaat de leidinggevende samen met het team aan de slag met verbeterpunten.

Ook ontwikkelen we toetsinstrumenten zodat medewerkers de kwaliteit van zorg zelf kunnen beoordelen en ook elkaar kunnen toetsen. Medewerkers zijn enthousiast om zelf te toetsen en aan de slag te gaan met verbeterpunten. Ook zien we dat het onderwerp meer leeft en het bewustzijn groeit. Er zijn inmiddels toetsinstrumenten beschikbaar op het gebied van medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, het cliëntdossier, bedrijfshulpverlening en een ontruimingsoefening. Momenteel werken we samen met betrokkenen aan een toetsinstrument voor onvrijwillige zorg en bevoegd en bekwaam.