Bezig met laden
Voor het snelle overzicht

Samenvatting

Lees verder

Samenvatting


In onze nieuwe visie op kwaliteit willen we bereiken dat kwaliteit weer van cliënten, verwanten en medewerkers wordt. We zijn inmiddels goed op weg om dit doel te bereiken.

We werken op meerdere manieren om ervoor te zorgen dat kwaliteit weer van cliënten, verwanten en medewerkers wordt:  

  • We voeren op locaties het Goede Gesprek. Het hoofd van de locatie gaat in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers over wat goed gaat en wat beter kan. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt voor verbetering.
  • Als bestuur gaan we samen met de Raad van Toezicht en directie op locatie praten met cliënten, verwanten en medewerkers over de kwaliteit van zorg. Ook dit is een vorm van het Goede Gesprek. Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. De informatie uit het gesprek wordt gebruikt als startpunt voor ontwikkeling en verbetering.
  • We stimuleren medewerkers om zichzelf en elkaar te toetsen. Er zijn inmiddels meerdere toetsinstrumenten voor medewerkers ontwikkeld en medewerkers zijn enthousiast over de werkwijze.
  • Er is met betrokkenen uit het primair proces verder gewerkt aan de vereenvoudiging van de werkprocessen. De eerste processen zijn inmiddels vereenvoudigd en in gebruik.
Waar zijn we trots op?

In de externe audit van 2017 gaven de auditoren aan dat zij hebben ervaren dat eigenaarschap in alle lagen van de organisatie aanwezig is. Ook gaven zij een compliment voor de duidelijke strategische koers en harmonisatie en vereenvoudiging van processen die is ingezet met de nieuwe visie op kwaliteit. In 2018 benoemen de auditoren als sterk punt onder andere de toegankelijkheid van de lijnorganisatie en de werking van de diverse commissies binnen zorggroep Alliade. Wij zijn trots op dit auditresultaat.

We zijn ook trots op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Alliade heeft in 2018 het Keurmerk Beste Werkgever 2018-2019 behaald.

Wat kunnen we verbeteren?

We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Ook in 2019 zetten we ons in om te werken aan leer- en verbeterpunten. In Kwalitijd - ons nieuwe, periodieke online verslag - laten we zien hoe we dit doen. 

We gaan door met de Goede Gesprekken op locatie. Ook ontwikkelen we nieuwe toetsinstrumenten voor zelfanalyse en intercollegiale toetsing. Vanuit de resultaten van de externe audit zetten we in op het verbeteren van de risico-inventarisaties op procesniveau en op het tijdig bijstellen van doelen en acties. Ook werken we verder aan informatiebeveiliging met als doel ons in 2019 te certificeren op het gebied van informatiebeveiliging. In 2018 hebben wij ons Alliadebreed extra ingezet voor het onderwerp vrijheidsbeperking. In 2019 krijgt dit een vervolg als voorbereiding op de nieuwe wet Zorg en Dwang die in 2020 in werking treedt.

Mieke Draijer, directeur Medische Zaken
Wilfred Juurlink, Raad van Bestuur

Meriant delen.